top of page

Choose your pricing plan

 • Basic Package

  11.799.000₫
  Every year
  Gói Basic
   
  • Corporate Seminar
 • Standard Package

  19.799.000₫
  Every month
  Valid for 12 months
  • Trọn bộ 3 khóa học nền tảng về tìm kiếm và phân tích Insight
 • Premium Package

  31.799.000₫
  Every month
  Valid for 12 months
  • Ready-to-use Insight Toolkit

   440.000₫
    
   Toolkit tập trung giúp bạn có thể bắt đầu tự tổng hợp và phân tích insight khách hàng.
    
   • Có thể bắt đầu phân tích insight khách hàng
   • Có thể tự tin tìm kiếm thông tin theo gợi ý và theo lộ trình
   • Có thể yên tâm tổng hợp dữ liệu đã thu thập ở một nơi
   • Có thể sắp xếp lưu trữ insight một cách hệ thống
  bottom of page